Energi- och proteinbehov

Kroppen behöver både tillräckligt med energi (kcal) och protein för att fungera optimalt. Personer över 70 år har ett högre proteinbehov.

​Generellt rekommenderas 30 kcal/kg kroppsvikt/dygn och 1,2 g protein/kg kroppsvikt/dygn för personer över 70 år.

Du kan räkna ut ett energi- och proteinbehov med hjälp av Region Skånes kalkylator.

Räkna ut energibehov

Räkna ut energibehov