Vad händer vid viktnedgång?

Det är bra att hålla uppsikt på vikten för att i ett tidigt stadie kunna upptäcka ofrivillig viktnedgång eller minskat energiintag.

​Den här bilden visar vad som händer i kroppen och med livskvaliten för personer som går ner i vikt.

Vad händer vid viktnedgång

Vad händer vid viktnedgång