Vad händer vid viktnedgång?

Att ha uppsikt på sin kroppsvikt är viktigt för att i ett tidigt stadie kunna upptäcka ofrivillig viktnedgång innan undernäring uppstått.

​Den här bilden visar vad som händer i kroppen och med livskvalitén för personer som går ner mycket i vikt.

Vad händer vid viktnedgång

Vad händer vid viktnedgång