Vad som händer vid viktnedgång

Att ha uppsikt på kroppsvikten är viktigt för att i ett tidigt skede kunna upptäcka ofrivillig viktnedgång innan undernäring uppstått.

​Den här bilden visar vad som händer i kroppen och med livskvaliteten för personer som går ner mycket i vikt.

Vad händer vid viktnedgång

Vad händer vid viktnedgång