Måltidsfördelning

En bra måltidsfördelning är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig sitt energi- och näringsbehov. Hälften av energi- och näringsintaget ska komma från lunch och middag och resten kommer från frukost, mellanmål och kvällsmål.

Rekommendationen för fördelning ser ut så här enligt bilden.
 
Nattfastan går att förkorta med ett sent kvällsmål, nattmål eller förfrukost.

Måltidsfördelning

Måltidsfördelning