Riskidentifiering

För att snabbt göra en riskbedömning för undernäring kan man ställa tre frågor vad tredje månad.

​En risk för undernäring kan finnas om en eller framförallt fler av nedanstående frågor besvaras med ett "ja". Tag kontakt med primärvården eller distriktssjuksköterska för en vidare utredning och bedömning om en risk föreligger.