Mat vid livets slutskede

I slutet av livet minskar aptiten och lusten till mat. Det är vanligt att ha svårt att äta och dricka både tidigt och sent i den palliativa fasen. Vilka åtgärder kring mat och måltider som är aktuella beror på i vilken fas personen befinner sig.

Tidigt palliativt skede:
 
Personen förväntas leva med sin sjukdom i flera månader eller år. Målsättningen med mat och dryck är att täcka energi- och näringsbehov och förebygga undernäring. Detta för att ge ork och skapa bästa möjliga livskvalitet.
 
Sent palliativt skede:
 
Personen förväntas leva endast några veckor eller dagar. Måltiden kan ha en viktig känslomässig och social betydelse och därför innebär det inte att all servering av mat ska upphöra, om det inte är personens önskan, även om målet med mat och dryck inte är att tillföra energi och näring.
 
Tips på vad omgivningen kan göra:
  • Erbjuda mat utan att försöka övertala eller pressa personen att äta, en del vill äta/dricka lite och andra inte alls.
  • Stötta/hjälp personen att äta och dricka när hon eller han vill och kan.
  • Erbjud mat och dryck utifrån personens önskningar och servera på ett trevligt och tilltalande sätt i små portioner/munsbitar.​

Mat vid livets slutskede

Mat vid livets slutskede