Bemötande

Ett gott bemötande och presentation av maten gör stor skillnad. Ett trevligt välkomnade till matbordet är viktigt för måltidsupplevelsen.
 

​Det är även viktigt att tänka på att presentera mat och dryck på ett trevligt sätt. Det är också viktigt att personen som äter får vara så delaktig som möjligt. Det kan till exempel handla om att få möjlighet att ta mat och dryck själv eller att smöra sin egna smörgås. Det kan vara viktigt för aptiten, självkänslan och bidra till bevarandet av fysiska funktioner och förmågor.

Måltidssällskap kan vara helt avgörande för att en person äter. Sitt om möjligt med under måltiden för att uppmuntra och stimulera till goda samtal vid bordet.

Några tips:

  • Fråga alltid vad personen önskar äta och dricka samt hur stor matportion personen önskar
  • Servera maten i karrotter på bordet så att alla som vill kan servera sig själva efter förmåga
  • Om det är möjligt, sitt gärna under måltiden för en god social samvaro

Ett gott bemötande är viktigt

Ett gott bemötande är viktigt