Undervikt

Undervikt

För att avgöra om en person väger för lite används ett kroppsmasseindex som förkortas BMI (Body Mass Index). BMI är förhållandet mellan vikten och längden.

​Personer över 70 år rekommenderas att ha ett högre BMI än yngre. Den person som är äldre än 70 år och som har ett BMI under 22 (undervikt) kan vara undernärd. Undervikt utan ofrivillig viktförlust behöver dock inte vara en riskfaktor. Tag kontakt med primärvården eller en omvårdnadsansvarig sjuksköterska för mer information eller stöd. 

För att räkna ut ett BMI

För att räkna ut ett BMI

Tag vikten (kg) och dividera med längden (m) i kvadrat.

Du kan också använda Region Skånes BMI-kalkylator för att räkna ut ett BMI. Där kan du också räkna ut ett BMI för amputerade personer.