Inledning

För att förebygga och minska undernäring bland äldre har Stockholm Stad tagit fram e-tjänsten Nollvision undernäring. Omkring 30 procent av alla svenskar över 70 år riskerar att bli undernärda enligt Socialstyrelsen rapport Näring för god vård och omsorg.

Nollvision Undernäring har tagits fram för att förenkla arbetet för medarbetarna inom äldreomsorgen, hemtjänst, på servicehus och särskilda boenden samt för medborgarna.

Genom att flytta ut informationen till verksamheten, där informationen behövs i ögonblicket hemma hos personerna kan vi också på ett bättre och enklare sätt förebygga, upptäcka och åtgärda kost- och näringsrelaterade problem.

E-tjänsten i mobilen är fylld av tips, recept och bilder som lättillgängligt stöd i det dagliga arbetet.

Idén till Nollvision undernäring startade på ett möte mellan Vantörs kommunala hemtjänst och dietist från Egen regi. Utvecklingen av e-tjänsten har genomförts av Enskede- Årsta-Vantörs stadsdel tillsammans med Digital utveckling, dietistnätverket i Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Demenscentrum.

Vi hoppas det ska kunna vara ett bra verktyg för att hjälpa till att förebygga undernäring.