Miljö och bemötande

Mat och måltider kan vara en av dagens höjdpunkter och är många gånger ett av livets glädjeämnen!

Vi behöver mat och dryck för att må bra och överleva fysiologiskt, men måltider har ofta även en viktig social funktion. Både maten och måltidsmiljön påverkar aptiten!

Måltiden bör stimulera våra sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

  • Måltidsmiljön
  • Lagar och regler
  • Rummet
  • Mötet
  • Maten och drycken
Miljö och bemötande