Miljö och bemötande

Mat och måltider kan vara en av dagens höjdpunkter och är många gånger ett av livets glädjeämnen!

Både maten och måltidsmiljön påverkar aptiten. Måltiden bör stimulera våra sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Vi behöver mat och dryck för att må bra och överleva biologiskt men måltider har många gånger andra flera lika viktiga funktioner:

  • Social gemenskap, vi umgås ofta runt maten
  • Njutning, genom lukt och smak
  • Tradition, maten är bärare av våra högtider, kulturer och årstider
 
  • Måltidsmiljön
  • Lagar och regler
  • Rummet
  • Mötet
  • Maten och drycken

Läs gärna mer under varje avsnitt.

Miljö och bemötande