Förebygg undernäring

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Mat och måltider är ett viktigt redskap. Mat och måltider är en viktig del av omvårdnaden men också en del av den medicinska behandlingen.

  • Måltiden är en källa till energi och näring
  • Måltiden bör vara en positiv och gärna social upplevelse för att stimulera aptiten
  • Måltiden kan vara viktig för en indelning av dagen

Vill du läsa mer:

   Stockholm stad Mat och måltider

 ​​​

 ​