Förebygg undernäring

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Mat och måltider är ett viktigt redskap.

Mat och måltider är en viktig del av omvårdnaden av äldre men kan också vara en del av den medicinska behandlingen.

  • Måltiden är en källa till energi och näring
  • Måltiden bör vara en positiv och gärna social upplevelse för att stimulera aptiten
  • Måltiden kan vara viktig för en indelning av dagen
Läs gärna mer på Stockholm stads hemsida
Förebygg undernäring