Förebygg undernäring

God hälsa och livskvalité förutsätter ett gott näringstillstånd, därför är maten ett viktigt redskap. Mat och måltider är en del av omvårdnaden men också en del av den medicinska behandlingen.

  • Måltiden är  en källa till näring
  • Måltiden är en upplevelse för alla sinnen
  • Måltiden är viktig för en regelbunden måltidsordning och en rytm under dagen.
  • Regelbunden viktkontroll

Vill du läsa mer:

   Stockholm stad Mat och måltider

 ​​​

 ​