Undernäring

Vid stigande ålder eller sjukdom ökar risken för undernäring. För att uppmärksamma nutritionsrelaterade problem i tid är det viktigt att kontrollera vikten regelbundet, samt uppmärksamma förändringar i matintaget.

Om inte undernäring upptäcks i tid kan det bland annat leda till:

  • försämrat immunförsvar
  • depression
  • ökad risk för fall
  • försämrad livskvalitet

​I takt med att vi åldras ökar också risken för sjukdom och nedsatt funktionsförmåga. Mat och måltider får därmed större betydelse. Hos många äldre minskar aptiten och portionerna blir mindre. En mindre mängd mat behöver innehålla mer energi, protein, fett samt vitaminer och mineraler.

Läs gärna mer på Socialstyrelsens hemsida
Undernäring