Undernäring

Vid sjukdom ökar risken för undernäring, För att uppmärksamma nutritionsrelaterade problem i tid är det viktigt att kontrollera vikten regelbundet samt uppmärksamma förändringar i matintaget hos den äldre. Om inte undernäring upptäcks i tid kan det leda till försämrat immunförsvar, depression och ökad risk för fall och därmed försämrad livskvalité.

  • ​I takt  med att vi  åldras ökar också risken för sjukdom och nedsatt funktionsförmåga. Desto större betydelse får maten och måltiden.
  • Hos många äldre minskar aptiten, vilket gör att den mindre mängden mat behöver innehålla mer energi, protein och alla vitaminer och mineraler.