Undernäring

Vid stigande ålder eller sjukdom ökar risken för undernäring. För att uppmärksamma nutritionsrelaterade problem i tid är det viktigt att kontrollera vikten regelbundet samt uppmärksamma förändringar i matintaget. Om inte undernäring upptäcks i tid kan det leda till försämrat immunförsvar, depression, ökad risk för fall och försämrad livskvalitet.

  • ​I takt  med att vi  åldras ökar också risken för sjukdom och nedsatt funktionsförmåga. Mat och måltider får därmed större betydelse.
  • Hos många äldre minskar aptiten och portionerna blir mindre. En mindre mängd mat behöver innehålla mer energi, protein, fett samt vitaminer och mineraler.