Tyck till om Nollvision undernäring

Lämna gärna dina idéer eller synpunkter på Nollvision undernäring. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en bättre e-tjänst.

Funktion.NollvisionUndernaring@stockholm.se

Synpunkter kan till exempel vara: 
  • Om/på innehåll
  • Användarvänlighet
  • Buggar

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.