Nyheter

Nya rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för adhd och autism

12 april, 2024

I oktober 2022 publicerade Socialstyrelsen en första version av de nationella riktlinjerna för vård och stöd till personer med adhd och autism. Riktlinjerna vänder sig framför allt till...
Visa nyhet

Nytt metodstöd från MFD om våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning

04 april, 2024

Myndigheten för delaktighet (MFD) lanserade nyligen ett metodstöd om våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning. Metodstödet ska underlätta för kommuner och myndigheter att tillägna sig grundläggande...
Visa nyhet

AVTRYCK – inspirerande workshops som leds av kulturarbetare med funktionsvariation

27 mars, 2024

”Äg golvet!” Dansledarna Sofia Wittmark och Pablo de Acha utmanar workshopdeltagarna att röra sig till både finstämda toner och medryckande rytmer. De visar hur man kan dansa fritt...
Visa nyhet

Egenkontroller inom daglig verksamhet – exempel från Järva

26 mars, 2024

Verksamhets- och kvalitetsutvecklare från arton olika kommuner och stadsdelsförvaltningar samlades förra veckan till en givande nätverksträff hos Forum Carpe. Vi fick bland annat lyssna till metodutvecklaren Catarina Larsson...
Visa nyhet

Förebygga suicid – ny webbutbildning för socialtjänsten

15 mars, 2024

För att kunna förebygga suicid måste man våga prata om det som är svårt med personer som mår psykiskt dåligt och kan ha suicidala tankar. Socialstyrelsens nya webbutbildning...
Visa nyhet

Nytt lärstöd i evidensbaserad praktik

08 mars, 2024

Intresset för evidensbaserad praktik ökar bland både enhetschefer och medarbetare. Det visar bland annat Socialstyrelsens senaste rapport ” Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2022”.Socialstyrelsens nya lärstöd ger socialtjänsten verktyg...
Visa nyhet

”Mötas och Må bra” – Nytt projekt för äldre med IF och autism

06 mars, 2024

I början av året startade Riksförbundet FUB det nya nationella projektet ”Mötas och Må bra” med fokus på förbättrade levnadsvillkor och hälsa för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning...
Visa nyhet

Funktionshinder i tiden – nationell konferens om funktionshinderområdet i april

27 februari, 2024

Snart är det dags för ”Funktionshinder i tiden”, den nationella konferensen som tar upp ny forskning och kunskap, aktuellt på nationell nivå och lärande exempel från verksamheter i...
Visa nyhet

Vilken kompetens har baspersonal när det gäller psykisk ohälsa? Ny kartläggning

20 februari, 2024

Det finns en tendens bland baspersonal att tolka psykisk ohälsa som en del av funktionsnedsättningen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Risken är att bristande kunskap...
Visa nyhet

Tack för den här terminen! Läs om några lärande exempel från året som gått

18 december, 2023

Ännu en händelserik termin hos Forum Carpe går mot sitt slut och ungefär 2900 personer från alla våra medlemskommuner har deltagit i Forum Carpes utbildningar, seminarier och nätverksträffar...
Visa nyhet