Tidigare satsningar

På den här sidan hittar du tidigare satsningar som har genomförts i Forum Carpes eller någon av forumets föregångares regi.

Vill du läsa mer om Forum Carpes historia kan du klicka på länken nedan.

Forum Carpes historik »


Evidensbaserad praktik, EBP

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av tre kunskapskällor – brukares, professionens och forskningens/evidensens – för beslut om insatser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2010 slutit årliga överenskommelser med staten i syfte att främja en evidensbaserad praktik (EBP) för god kvalitet inom socialtjänsten.

SKR:s rapport ”Utvärdering av nationell satsning på utveckling av EBP” (extern länk) »

Mellan 2013 och 2016 hade Forum Carpe uppdraget att vara en regional stödstruktur för Stockholms län då satsningen även kom att omfatta verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Klicka på årtalen nedan för att läsa årsrapporterna om vad som har genomförts inom Forum Carpes uppdrag.

I länken nedan finns material om barn och ungas delaktighet vid handläggning som togs fram under EBP-satsningen.

Barn och unga – för handläggare »

2013 (PDF)

2014 (PDF)

2015 (PDF)

2016 (PDF)

2017 (PDF)