Från idiot till medborgare – filmen

Från idiot till medborgare är en film som berättar historien bakom dagens syn på hur man ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning. Filmen fokuserar främst på tiden då den enskilde var hänvisad till institutioner och anstalter.

Se den gärna tillsammans med kollegor och använd er av de förslag på diskussionsfrågor som finns bifogade under.

Från idiot till medborgare – 100 år av omsorg om de utvecklingsstörda


Kort om filmen

Språk: svenska
Längd: cirka 43 minuter

Dokumentärfilmen Från idiot till medborgare ger en historisk överblick över hur omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning har vuxit fram i Sverige. Medverkar gör bland annat Karl Grunewald som är barnpsykiatern som blev överinspektör på Socialstyrelsen 1961 och reste runt i Sverige och kontrollerade anstalter och institutioner för det man då kallade utvecklingsstörda på 1960- och 1970-talet. Han blev den som bröt tystnaden och drev på den radikala förändringen av omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning som skedde i Sverige under denna tid.

Filmen lyfter fram en för många okänd social revolution – ett paradigmskifte – som skedde under mycket kort tid under 1970- och 1980-talet. Från idiot till medborgare är en viktig påminnelse om hur vårt synsätt på våra medmänniskor kan ändras över tid – både till det bättre och sämre. Filmen har tagits fram av Stockholms stad med hjälp av produktionsbolaget Klarsyn AB.

Diskussionsfrågor kopplade till filmen Från idiot till medborgare (PDF)