Uppdrag och yrkesroll

Uppdrag och yrkesroll består av fem dokument, ett för vart och ett av de fem olika verksamhetsområdena: boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin.

De ger en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika verksamhetsområdena. De kan användas fristående från Carpes yrkeskrav och i olika syften. Till exempel som grund för dialog och reflektion på arbetsplatsen eller i samband med rekrytering för att beskriva området.

Klicka på länkarna för att ladda ner materialet som pdf:er.

Barn och unga

Boende

Daglig verksamhet

Personlig assistans

Socialpsykiatri