Tillgänglighet för webbplatsen forumcarpe.se

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen forumcarpe.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Kontaktuppgifter, Forum Carpes samordningsgrupp »

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontaktuppgifter, Forum Carpes samordningsgrupp »

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning »

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända problem

  • PDF:er gjorda och/eller publicerade innan 23 september 2020 är inte tillgänglighetsanpassade.
  • En del länkar publicerade innan 23 september kan vara utformade på ett mindre tillgängligt sätt. Detta gäller framför allt länkar i nyhetsinlägg.
  • Filmer och annat rörligt material publicerade innan 23 september 2020 är inte syntolkade och i några fall inte heller textade.
  • Vissa bilder saknar alt-text.

Så har vi testat webbplatsen

Den senaste mer genomgripande bedömningen har gjorts med hjälp av våra leverantörer 14 februari 2020 samt genom självskattning (intern testning) 15 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.