Om lärande och vardagsutveckling

Lärande och vardagsutveckling genomsyrar verksamheten i Forum Carpe. Det handlar om att stimulera till att kunskaper omsätts i praktiken för att det ska leda till stöd av god kvalitet för den enskilde.

Den kompetensutveckling som erbjuds bygger på bästa tillgängliga kunskap och har ett pedagogiskt upplägg som främjar att kunskap blir till kompetens på arbetsplatsen. Nätverksträffar innebär också ett kunskapsutbyte där lärande exempel kan delas och bidra till verksamhetsutveckling.

Använd Forum Carpes checklistor om lärande

För att främja ett gemensamt lärande på arbetsplatsen, ett så kallat arbetsplatslärande, behövs en struktur som gör det möjligt. Det handlar om att hitta former för att dela kunskap och implementera den för att sedan följa upp, lära och utveckla.

Forum Carpe har bland annat arbetat fram checklistor att använda som stöd i arbetet med lärande.

Checklista för vardagslärande »

Checklista Organisera på arbetsplatsen »