Läs gymnasiekurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning hos Forum Carpe i höst!

21 maj, 2024


Forum Carpes gymnasiekurser ingår i gymnasieprogrammen Vård- och omsorg eller Barn- och fritid och riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta inom funktionshinderområdet men saknar formell kompetens.

Du får lära dig mer om ditt viktiga yrkesområde och hur du kan ge bästa möjliga stöd till personerna som du möter i din yrkesvardag. Under kursen får du dessutom koppla kunskaperna till din egen arbetsplats och utbyta erfarenheter med kollegor från andra kommuner och verksamheter.

I höst ger Forum Carpe kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 som ersätter Specialpedagogik 1 och 2 som kurserna tidigare hette i Vård- och omsorgsprogrammet.

OBS! Om du har läst Specialpedagogik 1 och 2 ska du alltså inte läsa de här kurserna men om du bara har läst Specialpedagogik 1 kan du läsa Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2.

Kurserna omfattar 10 kurstillfällen och ger 100 gymnasiepoäng vardera. Observera att det ingår arbetsuppgifter även mellan de tio kurstillfällena. Forum Carpes gymnasiekurser erbjuds till ett självkostnadspris på 4000 kr som betalas av arbetsgivaren. Anmälan till gymnasiekurserna görs i samråd med ansvarig chef. Det finns särskilda villkor för anmälan till gymnasiekurserna som du kan läsa mer om här.

Ladda ner Forum Carpes kursblad med samtliga gymnasiekurser.

Kurserna ges i två kursomgångar vardera:

Välkommen att studera med oss i höst!

Forum Carpes verksamhet skapas för och med våra medlemskommuner. Vår organisation, som består av representanter från samtliga medlemskommuner, innebär delaktighet på riktigt. Tillsammans tar vi reda på vilka kunskapsbehov och utmaningar som finns inom funktionshinderområdet i kommunerna. Utifrån det underlaget upphandlas, skapas och kvalitetssäkras Forum Carpes verksamhets -och kompetensutveckling. Tillsammans höjer vi kunskapen!

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter