Ökad kunskap om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättning

30 april, 2024


- En givande utbildning där vi fått upp ögonen för att vi har saker att ta tag i på hemmaplan, säger en av deltagarna i kursen ”Våld mot barn med funktionsnedsättning” som nyligen genomfördes i samarbete mellan Forum Carpe, Länsstyrelsen Stockholm och Amphi.

Forskning visar att det är dubbelt så vanligt att barn med funktionsnedsättning utsätts för övergrepp och våld jämfört med barn utan funktionsnedsättning. För att öka kunskapen och lära sig hur man förebygger, upptäcker och ger stöd till dessa barn har utbildningar i ämnet genomförts under våren.

Bland annat har LSS-handläggare, chefer och personal vid korttidsverksamheter deltagit i utbildningen som lyfter vikten av rutiner och samverkan för att skydda barnen. Förutom utbildarnas kunskapshöjande föreläsningar har deltagarna bland annat fått reflektera kring case och vad som funkar bra respektive vad som behöver förbättras.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter