Förebygga suicid – ny webbutbildning för socialtjänsten

15 mars, 2024


För att kunna förebygga suicid måste man våga prata om det som är svårt med personer som mår psykiskt dåligt och kan ha suicidala tankar. Socialstyrelsens nya webbutbildning ”Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten” handlar om hur man kan arbeta suicidpreventivt genom samtal. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten, både utförare, handläggare och chefer.

Utbildningen består av texter, filmer och ljudfiler med verktyg och arbetssätt för att du ska känna dig trygg i bemötandet av personer som överväger självmord. Du får också lära dig mer om SIP-möten och vikten av samverkan med hälso- och sjukvården.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen på Socialstyrelsens webbplats.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter