AVTRYCK – inspirerande workshops som leds av kulturarbetare med funktionsvariation

27 mars, 2024


”Äg golvet!” Dansledarna Sofia Wittmark och Pablo de Acha utmanar workshopdeltagarna att röra sig till både finstämda toner och medryckande rytmer. De visar hur man kan dansa fritt i både ”legato” och ”stackato” och hur rörelserna påverkas när man bär en imaginär skör glaskula över dansgolvet. Stämningen är på topp och Pablo ger varenda en av deltagarna en uppmuntrande high five.

Projektet AVTRYCK bygger på att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning håller skapande workshops för olika yrkesgrupper. Genom att vända på perspektiven vill man i projektet väcka tankar om makt, bemötande, kommunikation och samtidigt synliggöra kulturarbetare med funktionsvariation som kompetensförmedlare.

I fredags anordnade AVTRYCK i samarbete med Forum Carpe en eftermiddag där vi förutom dans även fick delta i workshops som hade temat bild och samtal.

Workshopledaren Magnus Sieurin gav oss en föreläsning om symboler och estetik i tecknade serier och sedan fick vi prova på att teckna egna serier. Flera av deltagarna, som själva arbetar inom daglig verksamhet, var ovana vid att ha deltagarrollen och det var svårt och nervöst att prestera i grupp men under Magnus vägledning flödade fantasin.

”När känner du att du har makten över ditt liv? När känner du dig maktlös? Hur kan man stötta personer att ta mer makt över sina liv?” Det var några av frågorna som samtalsledarna Tomas Fogelholm och Quinten Moody lyfte under workshopen där vi samtalade om makt ur olika perspektiv.

Maktlöshet kan handla om att bli dömd på förhand av andra och aldrig få chansen att visa vem man är och vad man kan. Att ta makten över sitt liv kan vara att gå från ett träningsboende till en egen bostad och att få möjlighet till ett jobb, konstaterade Tomas och berättade om sin vän som har autism och numera arbetar som busschaufför. Digital kompetens och att kunna kommunicera på egna villkor innebär också att ha makt. Quinten och Tomas ledde oss vant genom diskussionerna och fick oss att reflektera både på ett personligt och mer övergripande plan.

När workshopdeltagarna sammanfattade eftermiddagen med ett ord var ”inspirerande” det ord som förekom mest. Det var tydligt att både konceptet och innehållet hade gjort just AVTRYCK.

Läs mer om projektet AVTRYCK.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter