Egenkontroller inom daglig verksamhet – exempel från Järva

26 mars, 2024


Verksamhets- och kvalitetsutvecklare från arton olika kommuner och stadsdelsförvaltningar samlades förra veckan till en givande nätverksträff hos Forum Carpe. Vi fick bland annat lyssna till metodutvecklaren Catarina Larsson och biträdande enhetschef Hawnaz Kadir från Järva stadsdelsförvaltning som delade med sig av sitt arbete med egenkontroller inom daglig verksamhet.

I Järva har man valt att koppla arbetet med egenkontroller till Pedagogiska ramverket som är ett utbildningskoncept för utförarverksamheter inom LSS i Stockholms stad. För att lyckas med implementeringen av både ramverket och egenkontroller har man, utifrån ett identifierat fokusområde, tagit fram en handlingsplan samt en rad olika stöddokument och verktyg som även tydliggör roller och ansvarsområden.

Catarina och Hawnaz konstaterade att arbetet med egenkontroller är en process och innebär ett kontinuerligt lärande. Arbetet genomförs i enlighet med SOSFS 2011:9 och är också ett led i tydliggörandet av stödpersonens uppdrag.

Fredrik Lindblå, som är projektledare för Pedagogiska ramverket, berättade mer om utbildningskonceptets olika delar. Ramverket är en basutbildning för hela arbetsgruppen, även chefer, och ger en gemensam teoretisk grund för alla som arbetar i Stockholm stads LSS-verksamheter.

Det innebär att medarbetarna får samma kompetens kring grundläggande pedagogiska arbetssätt och metoder. Syftet med ramverket är att brukarna ska garanteras samma kvalitet och ett likvärdigt individanpassat bemötande oavsett verksamhet/stadsdel liksom ökade möjligheter till delaktighet och självbestämmande.

Är du verksamhets- eller kvalitetsutvecklare i någon av Forum Carpes medlemskommuner? Då är du välkommen på nätverksträff! Håll utkik efter datum i Forum Carpes kalendarium där du också hittar Forum Carpes utbildningar, kurser och seminarier.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter