”Mötas och Må bra” – Nytt projekt för äldre med IF och autism

06 mars, 2024


I början av året startade Riksförbundet FUB det nya nationella projektet ”Mötas och Må bra” med fokus på förbättrade levnadsvillkor och hälsa för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Det är en grupp som blir allt större och behöver anpassade insatser som till stor del saknas idag.

Projektet ”Mötas och Må bra” kommer att hjälpa och vägleda organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, verktyg och metoder för att möta lagkravet om ”god livskvalitet” enligt LSS. Projektet kommer också att resultera i gratis idéskrifter och metodkit för målgruppen, personal och anhöriga.

Genom talespersoner, sociala medier och filmade livsberättelser ska äldre personer med IF och/eller autism synliggöras och själva få framföra vad de vill ändra och förbättra. Projektet ska även leda till material för förbättrad psykisk och fysisk hälsa och digitala kunskaper hos målgruppen.

Forum Carpe är en av projektets nio samarbetspartners tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och LSS/SoL-hälsan i Stockholms stad.,

Läs mer på projektets hemsida https://www.motasochmabra.nu/

Du kan också följa projektets nyheter och insatser på Facebook och Instagram.
Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter