Kunskapsstöd vid värmebölja - förebygga och hantera

11 juni, 2024


Värmeböljor inträffar allt oftare i Sverige och många som har hemtjänst, bor på vårdboenden eller i LSS-boenden kan tillhöra en eller flera riskgrupper som är extra känsliga för höga temperaturer.

Socialstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd om bland annat riskgrupper, tidiga symtom på vätskebrist, praktiska råd till vård- och omsorgspersonal och hur man som verksamhetsansvarig kan förbereda verksamheten inför en värmebölja för att förebygga hälsoproblem och dödsfall orsakade av värme. Kunskapsstödet innehåller även publikationer riktade till både allmänheten och personal inom vård och omsorg, filmer och länkar till webbutbildningar om hälsoeffekter och hantering av värmeböljor.

Du hittar kunskapsstödet här i Kunskapsguiden.


Prenumerera på nyheter

Fyll i din mejladress här för att få mejlutskick när en nyhet har publicerats på forumcarpe.se.

Läs mer om hur Forum Carpe hanterar personuppgifter