GDPR-info

Information till prenumeranter

Stockholms stads socialförvaltning behöver behandla dina personuppgifter som du uppger i samband med din anmälan. Syftet med behandlingen är att kunna skicka uppdateringar gällande nyheter.

Vi har fått dina uppgifter i samband med prenumeration av nyheter. För att vi ska kunna behandla personuppgifterna måste det finnas stöd i lag. Den lagliga grunden för behandling är samtycke, du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas tills du säger upp din prenumeration av nyheter.

Den mejladress du angav när du anmälde dig används för utskick från Forum Carpe vid uppdatering av nyheter. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till tredje land utanför EU/ESS.

Stockholms stads socialnämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Adress: Socialförvaltningen, Box 44, 123 21 Farsta.
E-post: socialforvaltningen@stockholm.se
Telefonnummer växel: 08-508 25 000

Kontakta oss om du vill:

  • Veta vilka uppgifter vi har om dig (begära registerutdrag)
  • Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter
  • Göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter
  • Begära att vi raderar dina uppgifter

Detta gör du genom att kontakta Stockholms stads socialförvaltnings dataskyddsombud e-post: dataskyddsombud.sof@stockholm.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om syftet med behandlingen av dina personuppgifter ändras kommer du att få information om det innan behandlingen påbörjas. Sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut om det inte finns stöd för det i lag eller om du har lämnat samtycke till utlämnandet.