Översättningstabell för ensamgravar på Skogskyrkogården

I den här tabellen kan du utifrån gammal beteckning och gravnummer, ur registret över ensamgravar, slå upp vilket kvarter som graven finns i med dagens kvartersnamn. Ta numret i gravboken för ensamgravar och jämför i tabellen. Längst ut till höger ser du vilket kvarter graven finns i. Är kvarteret omplanerat kan kvarteret finnas kvar, men med ett annat utseende. Kvarter som slutar på "Hi" är historiska kvarter som inte längre finns kvar på kyrkogården.

Beteckning Gravnr. fr.o.m. Gravnr. t.o.m. Omplanerad Kvarter
S 1 2292 Ja 14Hi
S 2293 3774 Ja 16Hi
S 3775 4891 Ja 20Hi
S 4892 6104   13
S 6105 9999   22
S 10000 11999   23
S 12000 12113 Ja 16Hi
S 12114 14304 Ja 31
S 14305 20800 Ja 26
S 20801 21543   17S
S 21544 22179 Ja 28Hi
S 22180 23531   30S
S 23532 24272   45
S 24273 24736   20
S 24737 24963   29S
S 24964 26373   45
S 26374 30169 Ja 53Hi
S 30170 31065   52S
S 31066 33573   47
S 33574 35361   51S
S 35362 36102   46S
S 36103 37045   30S
S 37046 39111   50S
S 39112 41118   49S
S 41119 42309   48S
S 42310 43347   34S
S 43348 44302   43S
S 44303 4486   24
S 44866 46031   43S
S 46032 48300   40S
S 48301 48458   57S
K 1 369 Ja 19K
K 370 1263 Ja 19K
K 1264 1354 Ja 19K
K 1355 2913 Ja 18Hi
K 2914 4433   18K
K 4434 6935 Ja 17Hi
K 6936 7846 Ja 19Hi
K 7847 8149 Ja 18Hi
K 8150 9949 Ja 16Hi
K 9950 10544 Ja 28Hi
K 10545 11846 Ja 45Hi
K 11847 11876   18K
K 11877 12139   25K
K 12140 14602 Ja 28Hi
K 14603 14702   18K
K 14703 15302   52K
K 15303 19217   51K
K 19218 20346   30K
K 20347 21351   35K
K 21352 23048   34K
K 23049 25378   50K
K 25379 25562   18K
K 25563 26315   19K
K 26316 27463   18K
K 27464 29776   17K
K 29777 31419   16K
K 31420 31544   18K
K 31545 32285   18K
K 32286 32539   18K
K 35069 35108   53K
K 35109 35193   51K
T 1 364   12
T 365 1420 Ja 19Hi
T 1421 2320   29Hi
T 2321 4492 Ja 28Hi
Z 1 1347 Ja 12Hi
Z 1348 1434   12Z
Z 1435 3110   29Z
Z 3111 4012   18Z
Z 4013 5263   24Z
Z 5264 5504   43Z
Z 5505 5968   40Z
Z 5969 10000   43Z
E 1596 2646   45E
E 2647 4809   47
E 4810 5441   46E
E 5442 8870   48E
E 8871 9366   51E
E 9367 10746   50E
E 10747 12110   49E
E 12133 14656   14E
E 14657 19319   49E
E 19320 21681   50E
E 21682 25318   45E
E 25319 28662   47
E 28663 32922   53E