Hittagraven är en e-tjänst där du kan söka gravsatta på Stockholms stads elva allmänna begravningsplatser i Stockholm. Du kan även beställa gravskötsel och plantering av blommor.

Sökbara begravningsplatser som staden förvaltar

 • Bromma kyrkogård
 • Brännkyrka kyrkogård
 • Galärvarvskyrkogården
 • Hässelby begravningsplats
 • Norra begravningsplatsen
 • Råcksta begravningsplats
 • Sandsborgskyrkogården
 • Skogskyrkogården
 • Spånga kyrkogård
 • Strandkyrkogården
 • Västberga begravningsplats

Ej sökbara uppgifter

 • Gravar där gravrättsinnehavaren begärt sökspärr.
 • Personer med okänd identitet.
 • Personer med skyddad identitet.
 • Personer som inte lagts in i dataregistret, se nedan.

Placering på karta saknas

Vissa gravar kan sakna en placering på kartan, det gäller historiska gravar och ett fåtal aktuella gravar. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera vårt kartverk.

Icke aktuella gravar

Vissa gravar är markerade som ej aktuella, vilket betyder att det rör sig om en tidigare upplåtelse och att gravrätten nu har en ny innehavare. Detta innebär att en ny gravanordning kan ha kommit på plats, men att själva gravplatsen finns kvar.

Information saknas

Det saknas även mycket information för omplanerade kvarter på kyrkogårdarna, så kallade historiska skikt.

På Skogskyrkogården har vi inte ännu indaterat information på ca 17000 gravplatser och då framförallt S- och K-kvarter samt gamla barngravskvarter. Detta gäller framför allt gravsatta under 40-, 50- och 60-talet.

Vi jobbar kontinuerligt med att komplettera vår databas med den information som finns i våra manuellt förda gravböcker. Vi har lagt upp delar av våra äldre gravboksregister under rubriken Äldre gravböcker.

Kontakta oss gärna om du inte hittar det du letar efter.