Ensamgravar

Visar de gravsatta i den ordning som de blivit gravsatta, sorterade i gravnummerordning. Innehåller den avlidna, liknummer och gravnummer. Omfattar Sandsborgskyrkogården (år 1895-1967) och Skogskyrkogården (år 1920-1967).

Se även översättningstabellen som översätter det gamla gravnumret till det kvarter graven finns i idag.

Sandsborgskyrkogården

Gravtyp Beteckning Gravnr. fr.o.m. Gravnr. t.o.m.  
Avlidna yngre J 1 5000 PDF (9.6 MB)
Avlidna äldre H 1 6000 PDF (34.3 MB)
Avlidna äldre N 1 5000 PDF (8.1 MB)

Skogskyrkogården

Gravtyp Beteckning Gravnr. fr.o.m. Gravnr. t.o.m.  
Avlidna yngre T 1 5000 PDF (29 MB)
Avlidna yngre Z 1 6000 PDF (34 MB)
Avlidna yngre Z 6001 10000 PDF (13.3 MB)
Avlidna äldre K 1 5000 PDF (34.1 MB)
Avlidna äldre K 5001 10000 PDF (33.8 MB)
Avlidna äldre K 10001 15000 PDF (38.1 MB)
Avlidna äldre K 15001 20000 PDF (29.9 MB)
Avlidna äldre K 20001 25000 PDF (35.5 MB)
Avlidna äldre K 25001 30000 PDF (72.6 MB)
Avlidna äldre S 1 5000 PDF (27.2 MB)
Avlidna äldre S 5001 10000 PDF (26.7 MB)
Avlidna äldre S 10001 15000 PDF (33.4 MB)
Avlidna äldre S 15001 20000 PDF (37.2 MB)
Avlidna äldre S 20001 25000 PDF (33.3 MB)
Avlidna äldre S 25001 30000 PDF (35.2 MB)
Avlidna äldre S 30001 35000 PDF (31 MB)
Avlidna äldre S 35001 40000 PDF (38 MB)
Avlidna äldre S 40001 45000 PDF (36.2 MB)
Avlidna äldre S 45001 50000 PDF (36.4 MB)