Innehåller information om datum för begravningen, liknummer, familje- eller ensamgravnummer, den avlidna, födelseår, församling, dödsdag. Sorterad i den ordning som begravningarna skett med liknumret som index. Omfattar Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården åren 1920-1967.

I registren finns bokmärken för att snabbt komma till varje bokstav. Dessutom kan du klicka på plustecknet bredvid dessa bokmärken för att expandera årtalen under respektive bokstav.

Norra begravningsplatsen

År fr.o.m. År t.o.m. Liknr. fr.o.m. Liknr. t.o.m.  
  1920 A72353 75383 PDF (21.4 MB)
1921 1923 A75384 79061 PDF (31.7 MB)
1924 1925 A79062 80881 PDF (14.8 MB)
1925 1927 A80882 82777 PDF (17.3 MB)
1927 1928 A82778 84669 PDF (19.4 MB)
1928 1930 A84670 86535 PDF (15.1 MB)
1930 1932 A86536 90256 PDF (39.5 MB)
1932 1935 A90257 93972 PDF (40.5 MB)
1935 1937 A93973 97707 PDF (33.9 MB)
1937 1939 A97708 101000 PDF (79.5 MB)
1939 1941 1 3520 PDF (42.2 MB)
1941 1945 3521 10293 PDF (85 MB)
1945 1950 10325 20365 PDF (118.9 MB)
1950 1955 20366 30344 PDF (118.5 MB)
1956 1960 30345 39662 PDF (113.6 MB)
1961 1967 39663 51320 PDF (107.7 MB)

Sandsborgskyrkogården

År fr.o.m. År t.o.m. Liknr. fr.o.m. Liknr. t.o.m.  
  1920 33546 34975 PDF (10.6 MB)
1921 1925 34976 37250 PDF (19 MB)
1925 1932 37251 39265 PDF (19.7 MB)
1932 1936 39266 41427 PDF (25.6 MB)
1936 1943 41428 44341 PDF (37 MB)
1944 1951 44342 47330 PDF (39.5 MB)
1952 1958 47331 50570 PDF (42.1 MB)
1959 1967 50571 55501 PDF (65.2 MB)

Skogskyrkogården

År fr.o.m. År t.o.m. Liknr. fr.o.m. Liknr. t.o.m.  
1920 1921 1 2456 PDF (16.1 MB)
1922 1923 2457 7608 PDF (32.9 MB)
1923 1925 7609 12820 PDF (34.6 MB)
1925 1927 12821 17872 PDF (34.6 MB)
1927 1928 17873 22901 PDF (36.7 MB)
1928 1930 22902 27924 PDF (35.5 MB)
1930 1932 27925 35332 PDF (73.1 MB)
1932 1934 35333 42996 PDF (72.7 MB)
1934 1937 42997 50618 PDF (69.1 MB)
1937 1939 50619 58112 PDF (75.8 MB)
1939 1942 58113 65822 PDF (69.2 MB)
1942 1944 65823 74289 PDF (73.9 MB)
1945 1948 74291 84946 PDF (86.5 MB)
1948 1951 84947 95281 PDF (111.1 MB)
1951 1954 95282 106493 PDF (137.3 MB)
1955 1957 106494 113093 PDF (110.9 MB)
1958 1960 A3413 13873 PDF (121.9 MB)
1961 1963 A13874 24806 PDF (97 MB)
1964 1967 A24807 38073 PDF (133.6 MB)
  1967 A38074 39458 PDF (17.4 MB)