Här tillgängliggör vi delar av våra äldre gravboksregister som PDF:er. De handskrivna böckerna är avfotograferade och filerna är därför relativt stora. Böckerna är ett hjälpmedel till gravboken som är sorterad i gravbrevsnummerordning. De gör det möjligt att leta sig fram med hjälp av namn, i de alfabetiska registren, eller gravsättningsdatum, i de kronologiska registren. Registren över ensamgravar är sorterade på det gamla gravnumret.

Se även översättningstabellen som översätter det gamla gravnumret till det kvarter graven finns i idag.

Kronologiskt register

Innehåller information om datum för begravningen, liknummer, familje- eller ensamgravnummer, den avlidna, födelseår, församling, dödsdag. Sorterad i den ordning som begravningarna skett med liknumret som index. Omfattar Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården åren 1920-1967.

Till kronologiskt register

Alfabetiskt register

Visar de gravsatta sorterade på första bokstaven i efternamnet och sen i kronologisk ordning månadsvis. Innehåller den avlidna, gravnummer och liknummer. Omfattar Norra begravningsplatsen (år 1861-1967), Sandsborgskyrkogården (år 1895-1967) och Skogskyrkogården (år 1920-1967).

Till alfabetiskt register

Ensamgravar

Visar de gravsatta i den ordning som de blivit gravsatta, sorterade i gravnummerordning. Innehåller den avlidna, liknummer och gravnummer. Omfattar Sandsborgskyrkogården (år 1895-1967) och Skogskyrkogården (år 1920-1967).

Till registret över ensamgravar

För att läsa registren behöver du Adobe Reader installerat.