Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning

Samråd

Under samrådet är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter.

Utställning/granskning

Under granskningen/utställningen är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.


Sök Pågående planarbete

Avancerad sökning

Var god vänta medan kartstöd laddas...