Nämndmöten

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden


Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter.

Stadsbyggnadskontoret publicerar ett urval av handlingar digitalt som vi bedömer ha ett stort allmänt intresse. De personuppgifter som finns i handlingarna bedömer vi som harmlösa. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) kan vissa dokument som innehåller personuppgifter inte visas. Vissa uppgifter kan ha tagits bort från de dokument som publicerats (tvättats på personuppgifter).


För att ta del av dokument som inte visas/visas i sin helhet eller äldre dokument kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.   stadsbyggnadsexpeditionenVälj möte och klicka på önskat möte för att se protokoll och föredragningslista.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​​
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300