Kontakta Stadsbyggnadskontoret

Skicka dina frågor eller synpunkter direkt till oss

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 STOCKHOLM
Tel: 08- 508 27 300 (Växel)

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 

Besöksadress: Fleminggatan 4, Tekniska nämndhuset.

Bygglov/anmälan

Rådgivning via e-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se 

Information om öppettider (bygglov.stockholm)

Du som har en handläggare
Bygg- och Plantjänsten hittar du både pågående och avslutade bygglovsärenden. Där kan du också se vem som är din handläggare. Du kan även kontakta din handläggare via e-post. Skriv ditt ärendes diarienummer i mailets ämnesrad för snabbare hantering.

Planförfrågningar och utveckling

Gällande detaljplaner

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se
Fullständiga kontaktuppgifter Stadsbyggnadsexpeditionen (bygglov.stockholm)

Påbörjade byggprojekt

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Allmänna planfrågor, pågående planarbete och planprocessen

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se
Skriv ärendes diarienummer i ämnesraden för snabbare hantering.

Handläggare pågående planarbete

Här i Bygg- och Plantjänsten hittar du pågående planarbet. Där kan du se vem som är handläggare i det pågående planarbetet.

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Skriv handläggarens namn i ämnesraden för snabbare hantering.

Fastighetsbildningsfrågor och upphävande av detaljplaner

E-post: lantmaterimyndigheten@stockholm.se
Fullständiga kontaktuppgifter Lantmäterimyndigheten

Vill du utveckla din fastighet och därmed ändra en detaljplan
Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontorets områdesstrateger

Presskontakt

Henrik Brånstad
Telefon: 08-508 27 441 E-post: henrik.branstad@stockholm.se

Kart och geodataservice

Vi svarar på alla frågor kring stadens kartor och geodata, 3D-arbeten, GIS-anpassningar, beställningar, avtalsfrågor, leveranser och kundanpassningar i både stort och smått som rör våra kartprodukter.
E-post: geodataservice@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 358 Telefontider

Beställning av stompunkter

E-post: stompunkter@stockholm.se
Telefon: 08-508 28 295

Bostadsanpassning

E-post: bostadsanpassningsfragor@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 614