Se dina pågående ärenden

Här finns information om byggärenden från 1713, fastighetsbildningsförrättningar från 1943 och alla diarieförda ärenden från 1997. Om du loggar in kan du även se ritningar i byggärenden. Beslutsgrundande ritningar finns för arkiverade/avslutade ärenden. Sedan sommaren 2015 skannas alla beslutshandlingar i bygglovsärenden. För att ta del av övriga dokument i ärenden, var vänlig besök eller kontakta stadsbyggnadsexpeditionen. Ritningar som ska användas som underlag för bygglovsansökan måste vara skalenliga.

Anm: När du är inloggad kan vi inte garantera att samtliga ritningar i ett ärende visas. Om du vill vara säker på att få se alla ritningar måste du kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Kontaktinformation stadsbyggnadsexpeditionen


Kolon i diarienumret

Arkiverade ärenden med kolon i diarienumret kan inte öppnas i e-tjänsten just nu.

Information för att söka andra slags handlingar från arkivet


Ange sökkriterier

Logga in

Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in.

Logga in

Så här gör du

Söka ärenden

Sök i första hand på enbart fastighetsbeteckning eller diarienummer. Om du inte vet fastighetesbeteckningen eller diarienummer kan du söka på adress.

Se ritningar

När du är inloggad kan du se alla ritningar i ett ärende.

Se samtliga handlingar

Är du inloggad kan du se samtliga handlingar i ditt ärende. Vill du se samtliga handlingar i andra ärenden är du välkommen till stadsbyggnadsexpeditionen. Här kan du att använda våra besöksdatorer eller få hjälp av vår personal. 

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 26 990

E-post: stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se
 

Frågor och svar