Pågående planarbete

Diarienr
2020-14079

Projektnamn
Öskaret 1 m.fl.

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att pröva en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten med nya byggnader för kontor och centrumändamål.

Stadsdel
Vasastaden

Stadsdelsnämnd
Norra innerstaden

Planinnehåll

Byggherre

Strategiska frågor
Kulturmiljö, påverkan på närliggande bostäder, dagvatten- och riskhantering.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Maria Borup

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar