Pågående planarbete

Diarienr
2021-03503

Projektnamn
Paradiset 23 m.fl.

Beskrivning
Pröva möjligheten till på-, till-, och ombyggnation med kontor. Ev. kan rivning och möjlighet till bostäder inom del av Paradiset 23 kommer att prövas.

Stadsdel
Stadshagen

Stadsdelsnämnd
Kungsholmen

Planinnehåll

Bostäder 100 st varav
100 st bostadsrätter
Byggherre

Strategiska frågor
risk, buller, luftkvalitet, stadsbild

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Andrew Blank

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar