Pågående planarbete

Diarienr
2021-03098

Projektnamn
Del av Älvsjö 1:1 i stadsdelen Hagsätra,vid Gällerstagränd samt Stjärnsundsgatan

Beskrivning
Förslaget innebär cirka 240 studentlägenheter fördelade på två platser i Ormkärr på kommunal parkmark, längs Stjärnsundsgatan och Gällerstagränd samt omvandling av GC-stråk till angöringsgata

Stadsdel
Hagsätra

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 240 st varav
240 st studentlägenheter
Byggherre

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

ByggVesta Development AB

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anna Ridder

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar