Pågående planarbete

Diarienr
2018-15610

Projektnamn
Skolfilmen 1 m.m.

Beskrivning
Inom befintlig fastighet Skolfilmen 1 ska en ny förskola placeras i anslutning till en befintlig förskola. Öster om Skolfilmen 1 ska en helt ny förskola planeras.

Stadsdel
Högdalen

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Byggherre

SISAB
https://sisab.se/

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Erik Isacsson

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2020-05-26 - 2020-07-06

Samrådsmöte 2020-05-26 00:05 - 00:05

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns även på projektsidan på webbplatsen Stockholm växe,


Visningslokaler:

Planförslaget visas på Stockholms stadsbyggnadskontor i FYRKANTEN i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas också på Högdalens bibliotek.,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar