Pågående planarbete

Diarienr
2018-09912

Projektnamn
Södra Solvallastaden

Beskrivning
Detaljplan för Solvallaområdet (Södra Solvallastaden) syftar till att studera möjligheterna att utveckla ny stadsbebyggelse för bostäder och verksamheter, i kombination med en utvecklad, attraktiv entréfunktion till Solvalla arena. Solvallaskogens natur

Stadsdel
Bällsta

Stadsdelsnämnd
Bromma

Planinnehåll

Bostäder 3510 st varav
280 st hyresrätter
1720 st bostadsrätter
1500 st ospecificerat boende
10 st lägenheter för gruppboende
10000 kvm skolor
Byggherre

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Bretz

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar