Pågående planarbete

Diarienr
2018-09079

Projektnamn
Forellen 1

Beskrivning
Möjliggöra en ny lägenhet i del av lokal för läkarmottagning. Den del av lokalen som ligger mot Sibyllegatan kommer att fortsatt fungera som lokal. Planförslaget innebär att befintlig byggnad görs planenlig och att bygglov sedan kan ges för ombyggnatione

Stadsdel
Östermalm

Stadsdelsnämnd
Östermalm

Planinnehåll

Byggherre

Brf Forellen 1

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2020-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Erik Isacsson

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2019-11-12 - 2019-12-17

Visningslokaler:

Planärendet visas i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar