Pågående planarbete

Diarienr
2017-01740

Projektnamn
Del av Skarpnäcks Gård 1:1 och Sköndal 3:1 vid kv. Skevrodret

Beskrivning
Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse med cirka 480 lägenheter, lokaler samt en förskola med fyra avdelningar vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck.

Stadsdel
Skarpnäcks Gård

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck

Planinnehåll

Bostäder 480 st varav
315 st hyresrätter
165 st bostadsrätter
Byggherre

Magnolia Holding 4 AB
http://magnoliabostad.se

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB
https://www.skanska.se

Wästbygg Projektutveckling AB
https://wastbygg.se

Fastsam
http://www.fastsam.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Styring
Exploateringskontoret:

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2019-11-26 - 2020-01-14

Samrådsmöte 2019-12-04 16:00 - 19:00

Kommentar: Samrådsmöte i form av öppet hus hålls i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25. En kort introduktion om planförlaget hålls vid den fysiska modellen kl 17.00 och 18.00.


Visningslokaler:

Planförslaget visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas också i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25, de tider då lokalen har öppet.,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar