Pågående planarbete

Diarienr
2016-19586

Projektnamn
Bergholmsbacken, Rustmästaren 2

Beskrivning
Planen innehåller sammanlagt ca 700 lägenheter, varav 72 utgör vårdbostäder. Av bostäderna avses ca 314 (inklusive vårdbostäderna) utgöra hyresrätter och ca 390 bostadsrätter. Planen innehåller också två förskolor, en grundskola (1200 elev), idrottshall.

Stadsdel
Bagarmossen

Stadsdelsnämnd
Skarpnäck

Planinnehåll

Bostäder 703 st varav
242 st hyresrätter
389 st bostadsrätter
72 st servicelägenheter
Byggherre

Borätt AB
www.boratt.se

SISAB
https://sisab.se

AB Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Småa AB
www.smaa.se

Riksbyggen
www.riksbyggen.se

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
http://www.micasa.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Nynke De Jong

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Utställning 2020-09-02 - 2020-09-29

Visningslokaler:

Planförslaget visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4,

Lämna synpunkter

Planprocessen

Plan med utökat förfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.​

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar