Pågående planarbete

Diarienr
2016-15389

Projektnamn
Sätra 2:1 mm (Mälaräng) i stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Fruängen

Beskrivning
Mälarhöjden + Bredäng = Mälaräng. Genom att minska ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats. Mälaräng planeras att bli ett område med en varierad och blandad bebyggelse. Totalt ca 1100 bostäder, ny F-9 skola, ny handel och nya gator planeras.

Stadsdel
Bredäng

Stadsdelsnämnd
Skärholmen

Planinnehåll

Bostäder 1100 st varav
550 st hyresrätter
550 st bostadsrätter
3000 kvm butiker
Byggherre

Strategiska frågor
- Närhet till Södertäljevägen - Binda samman stadsdelar - Nya skolor, förskolor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Joel Berring

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar