Pågående planarbete

Diarienr
2016-02546

Projektnamn
Nebulosan 32 och 33, Ny gårdsbebyggelse

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett hus i fem våningar innehållande 24 st lägenheter på gården mellan fastigheterna Nebulosan 32 och 33. Planområdet ligger vid Dalagatan 32-34 och Västmannagatan 41-43.

Stadsdel
Vasastaden

Stadsdelsnämnd
Norrmalm

Planinnehåll

Bostäder 25 st varav
25 st hyresrätter
Byggherre

Probitas AB

Strategiska frågor
Kulturmiljö och rekreation.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Maria Sahlstrand

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar