Pågående planarbete

Diarienr
2015-20635

Projektnamn
Skeppsbrokajen, Tullhus 1-3

Beskrivning
Utveckling av Skeppsbrokajen som offentligt rum inrymmandes Stockholms Hamnars verksamhet.

Stadsdel
Gamla Stan

Stadsdelsnämnd
Södermalm

Planinnehåll

Byggherre

Stockholms Hamnar
https://www.stockholmshamnar.se/

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Fredrik Meurling

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Samråd och utställningar

Samråd 2019-11-12 - 2019-12-17

Visningslokaler:

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Nämndhuset, FYRKANTEN, Fleminggatan 4.,

Lämna synpunkter

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du våra kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar