Pågående planarbete

Diarienr
2015-14704

Projektnamn
Farsta 2:1, Magelungens strand.

Beskrivning
Bostäder, förskolor, centrum, park

Stadsdel
Farsta Strand

Stadsdelsnämnd
Farsta

Planinnehåll

Bostäder 850 st varav
450 st hyresrätter
400 st bostadsrätter
400 kvm butiker
4000 kvm skolor
500 kvm torg
Byggherre

Primula Byggnads AB

Folkhem AB
www.folkhem.se

AB Familjebostäder

Maxera
https://maxerabostad.se/

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2025-2

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Saeed Ebrahimabadi

Se alla handlingar

Kartbild över gällande plan

Planprocessen

Plan med utökat förfarande

Klicka på något skede för att visa mer information.

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar