Pågående planarbete

Diarienr
2015-09817

Projektnamn
Odde 1 m fl i Kista. Bostäder, verksamheter, förskola och kulturmiljö

Beskrivning
Cirka 2000 bostäder. Verksamhetslokaler i bottenvåningarna. 22 förskoleavdelningar.

Stadsdel
Kista

Stadsdelsnämnd
Järva

Planinnehåll

Bostäder 2000 st varav
582 st hyresrätter
795 st bostadsrätter
477 st ospecificerat boende
146 st studentlägenheter
5000 kvm butiker
Byggherre

IBM, Areim och Skanska
ibm.com areim.se skanska.se

Strategiska frågor
Syftet med detaljplanen är att utveckla de norra delarna av Kista till en attraktiv stadsdel genom att möjliggöra för bostäder och verksamheter. Detaljplanen syftar också till en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande bostadsområden och stadsdelar och utveckla kvalitativa offentliga miljöer.

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Mari-Liis Männik

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar