Pågående planarbete

Diarienr
2015-08764

Projektnamn
Detaljplan för fastigheten Renseriet 25 m.fl. område kring Bolidentriangeln

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att omvandla Bolidentriangeln till en del i en tätare och mer innehållsrik och sammanhängande stadsdel. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för nya bostäder, kontor, samt lokaler och förskolor.

Stadsdel
Enskede Gård

Stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantör

Planinnehåll

Bostäder 350 st varav
100 st hyresrätter
250 st bostadsrätter
Byggherre

HSB
www.hsb.se

Castellum
www.castellum.se

Patriam
www.patriam.se

Möller & Partners
www.mpam.se

Stockholmshem
www.stockholmshem.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
-

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stefan Larsson

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar