Pågående planarbete

Diarienr
2013-06730

Projektnamn
Del av Hammarö 9 m.fl. vid Nykroppagatan

Beskrivning
Planförslaget innehåller bostäder och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer samt är en del av projektet Stockholmshus.

Stadsdel
Farsta

Stadsdelsnämnd
Farsta

Planinnehåll

Bostäder 220 st varav
135 st hyresrätter
85 st bostadsrätter
Byggherre

AB Familjebostäder

Svenska hem i Bromma
https://www.svh.se

Strategiska frågor

Planerad byggstart (År-kvartal)
2025-1

Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Sandra Öhrström
Exploateringskontoret: Nora Al Dewany

Se alla handlingar

Tillbaka

Samråd och granskning

Samråd
När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Stockholm växer

​På webbplatsen vaxer.stockholm får du en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm. Där presenteras pågående och planerade utvecklings- och byggprojekt.

vaxer.stockholm

Stockholms stads anslagstavla

​Här hittar du kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
stockholm.se/anslagstavla

Kontakta oss

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar